1- آیا شرکت در کارگاه های زمستانه رایگان می باشد؟
2- آیا برای دانشجویان شهرستانی مکانی برای اسکان در نظر گرفته شده است؟
3- آیا پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده در قسمت عضویت الزامی می باشد؟ و علت مطرح شدن این پرسش ها چیست؟
4- آیا به شرکت کنندگان این کارگاه ها گواهی اعطا می شود؟

1- آیا شرکت در کارگاه های زمستانه رایگان می باشد؟ up

بله. شرکت در این کارگاه ها به صورت کاملا رایگان می باشد.

2- آیا برای دانشجویان شهرستانی مکانی برای اسکان در نظر گرفته شده است؟ up

دبیرخانه برگزاری دوره در حال رایزنی جهت تامین محل اسکان دانشجویان محترم شهرستان ها می باشد. (دانشجویانی که در دانشگاه های تهران مشغول به تحصیل بوده مخاطب این پاسخ نمی باشند.) لذا خواهشمند است شرکت کنندگان شهرستانی نسبت به ثبت نام در کارگاه ها اقدام نمایند. نتیجه وضعیت اسکان دانشجویان شهرستانی متعاقبا اعلام خواهد شد. 

3- آیا پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده در قسمت عضویت الزامی می باشد؟ و علت مطرح شدن این پرسش ها چیست؟ up

بله، الزامی می باشد. از آنجا که ظرفیت کارگاه ها محدود می باشد، در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت، پاسخِ پرسش های مطرح شده ملاک عمل جهت تعیین مخاطبین نهایی خواهند بود. 

4- آیا به شرکت کنندگان این کارگاه ها گواهی اعطا می شود؟ up

بله، به تمامی شرکت کنندگان این کارگاه ها گواهی معتبر به تفکیک هر رشته از دانشگاه علامه طباطبایی اعطا می شود.