مهلت ثبت نام کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی تمدید شد
1396-11-21
مهلت ثبت نام کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی تمدید شد

به اطلاع کلیه علاقه مندان شرکت در کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی می رساند، مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه، 7 اسفند ماه تمدید شد.

لازم به ذکر است این تاریخ تمدید مجدد نمی گردد.