لینک عضویت در کانال ارتباطی "کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی"
1396-12-02
لینک عضویت در کانال ارتباطی "کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی"

به اطلاع کلیه علاقه مندان شرکت در "کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی" می رساند، لینک عضویت در کانال ارتباطی کارگاه های زمستانه در قسمت زیر قرار داده شده است. شرکت کنندگان محترم می توانند با عضویت در این کانال ارتباطی در جریان آخرین اخبار کارگاه ها قرار بگیرند.
https://t.me/joinchat/AAAAAFLBrAsHZdy89nhz8Q