برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 مدیریت
1396-12-09 08:30-17:00
1396-12-10 08:30-17:00
1396-12-11 08:30-17:00
دانشگاه علامه طباطبایی 55
0 ریال
در حال بررسی
2 حقوق
1396-12-09 08:30-17:00
1396-12-10 08:30-17:00
1396-12-11 08:30-17:00
دانشگاه علامه طباطبایی 100
0 ریال
در حال بررسی
3 علوم اجتماعی
1396-12-09 08:30-17:00
1396-12-10 08:30-17:00
1396-12-11 08:30-17:00
دانشگاه علامه طباطبایی 55
0 ریال
در حال بررسی
4 اقتصاد
1396-12-09 08:30-17:00
1396-12-10 08:30-17:00
1396-12-11 08:30-17:00
دانشگاه علامه طباطبایی 55
0 ریال
در حال بررسی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.