تاریخ شروع کارگاه آموزشی
1396-12-09 08:00
تاریخ پایان کارگاه آموزشی
1396-12-11 18:30

کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی

علوم انسانی گستره وسیعی از موضوعات را در بر گرفته و همچنین ابعاد گوناگونی دارد که در نظام رسمی آموزش و پژوهش کشور در شرایط فعلی صرفا به بخشی از این ابعاد توجه می شود و با توجه به محدودیت ظرفیت ها یا امکان پرداختن به ابعاد دیگر این علوم وجود ندارد و یا اساسا آگاهی های لازم از این ابعاد در سیاست گذاری های مراکز علمی مربوط به این علوم وجود ندارد.

از طرف دیگر فرایند شکل گیری و تکامل این علوم در دانشگاه ها و سایر مراکز علمی در تاریخ معاصر ایران به گونه ای بوده است که وقتی شرایط فعلی آنها را ارزیابی می کنیم، ضرورت تحول و دگرگونی در آن بسیار ضروری به نظر می رسد. هر چند این تحول می تواند با قرائت های مختلفی طرح گردد که در هر یک از این قرائت ها اولویت به برخی از ابعاد داده می شود. مثلا برخی به عدم کارآمدی علوم انسانی فعلی در جامعه ما می اندیشند و مرادشان از تحول بیش از هر چیز کارآمد سازی این علوم است و برخی به قدیمی بودن و بروز نبودن و به تعبیری متناسب با تحولات زمانی و مکانی نبودن این علوم برجستگی می دهند و مرادشان از تحول روزآمد کردن این علوم است.برخی نیز با توجه به اقتضائات متفاوت فکری فرهنگی جامعه ایران از دنیای غرب به بومی سازی و اسلامی سازی توجه می نمایند. در هر حال با همه ی تفاوت نگاه هایی که بسیاری از آنها نیز با هم قابل جمع بوده و تناقضی ندارند، امروزه مقوله تحول هم از جهت محتوایی و هم از نظر ساختاری و شکلی ضرورتی غیرقابل انکار است.

بر این اساس دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان قطب علوم انسانی کشور این رسالت را بر دوش خود احساس می کرد که با توجه به ظرفیت های فعلی این دانشگاه و همچنین امید به یاری گرفتن از ظرفیت سایر دانشگاه ها و نهادهای علمی کشور و در جهت زمینه سازی مناسب برای فعال کردن این ظرفیت ها در مسیر تحول و با احترام به همه ی رویکردها، پژوهشکده ی « تحول علوم انسانی » را تاسیس نماید.

این پژوهشکده از آبان ماه 1396 فعالیت خود را آغاز کرده است و توجه به پژوهش های بنیادین و راهبردی علوم انسانی، جهت دهی به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و گفتمان سازی تحول در درون دانشگاه ها و مراکز علمی کشور از اولویت های آن می باشد.

این پژوهشکده در افق آینده ی خود تجمیع ظرفیت های مختلف از سراسر کشور و تعامل با همه ی مراکز علمی را در دستور کار خود قرار داده است و امیدوار است با برنامه ریزی صحیح و جامع و استفاده از اساتید و دانشجویان نخبه بتواند به تدریج به یکی از قطب های علوم انسانی کشور در مسیر علوم انسانی تبدیل شود.


زمان‌بندی اجرای برنامه ها

08:30 - 12:00

افتتاحیه

افتتاحیه کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی

 

 

 

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت پیکر، پردیس 2 دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

حمایت کنندگان

login