1. مهلت ثبت نام کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی تمدید شد
به اطلاع کلیه علاقه مندان شرکت در کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی میرساند، مهلت ثبت نام تا تاریخ 30 بهمن ماه تمدید شد.